Vítáme Vás na oficiálních stránkách konference ...

Login

Milí přátelé imunoanalýzy!

Jsem velice rád, že Vás jménem organizačního výboru budu moci přivítat na XXXVII. Imunoanalytických dnech v Plzni. Vždy se těším na setkání s důvěrně známými tvářemi, které vídám každoročně. Současně s napětím očekávám i nové účastníky zajímající se o novinky ve stanovení biomarkerů a jejich využití ve výzkumu, ale především v každodenní rutinní praxi. Právě biomarkery jsou stěžejním tématem konference a propojují i dvě základní sekce konference - českou a anglickou. Konference bude mít, stejně jako tomu bylo i v minulosti, především edukativní charakter. Poučovat Vás budou odborníci, kteří budou připraveni seznámit Vás s nejnovějšími poznatky a zároveň zodpovědět každou Vaši všetečnou otázku. Současně však očekáváme, že i Vy se s námi podělíte - ať již formou přednášky či posteru - o své zkušenosti a výsledky.

prof. MUDR. Ondřej Topolčan, CSc.

Prostor k tomu bude dostatečný a navíc máte i možnost volby jazyka Vaší prezentace - češtiny nebo angličtiny. Vše bude záležet jen a jen na Vás. Aby ani snídaně nebyly jen jednotvárnou honbou za jídlem, přinutíme Vás brzy vstát a a již od rána zapojit Vaše „malé šedé buňky mozkové“ při ranních diskusních workshopech. Staří Římané měli chléb a hry a my následujeme jejich moudrého příkladu. Chlebem Vám budou odborné přednášky, k zábavě poslouží večerní společenský program.

Věřím, že si z konference odvezete nezapomenutelné zážitky! Na setkání s Vámi se těší organizační výbor sjezdu.

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Prezident konference

Doc. RNDr.  Judita Kinkorová, CSc.
MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D.

Za organizační výbor

Registrace účastníků
XXXVII. konference
Imunoanalytické dny je ukončena

  • Děkujeme Vám za pochopení.
  • Realizační tým IAD.


Partneři konference

Beckman Coulter Abbott DiaSorin Česká společnost nukleární medicíny Česká společnost klinické biochemie Česká endokrinologická společnost Fakultní nemocnice Plzeň Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni